top of page
Mechanic Wrench

Tig welders

Jobs available / Oferty pracy dostępne:

 • Tig welder pipes / Spawacz Tig rury

 • Tig welder plates / Spawacz Tig blachy

Please see the descriptions below / Zobacz opisy poniżej:

Tig welder pipes

Job description:

Welding and installation of pipes for geothermal power plants. Working with pipes from 21 to 88.9 mm in diameter, 2 mm material thickness, stainless steel. Working with technical documentation.

Key requirements:

 • Minimum 5 years of TIG welding experience

 • Current 141 T BW certification according to ISO 9606-1 standards

 • Ability to read drawings and technical documentation

 • Good knowledge of English

 • Category B driving licence

We offer:

 • Icelandic employment contract

 • Competitive salary

 • Workwear and tools available on site

 • Assistance in the handling of all formalities relating to employment

 • Accommodation and transport to and from work 

 • Assistance of project coordinator

Spawacz Tig rury

Opis stanowiska:

Spawanie i montaż rur na potrzeby elektrowni geotermalnych. Praca z rurami o średnicy od 21 do 88,9 mm, grubość materiału 2 mm, stal nierdzewna. Praca z dokumentacją techniczną.

Wymagania:

 • Minimum 5 lat doświadczenia  w pracy metodą TIG

 • Aktualny certyfikat 141 T BW zgodnie ze standardami ISO 9606-1

 • Umiejętność czytania rysunków i dokumentacji technicznej

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • Islandzką umowę o pracę 

 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 • Odzież roboczą i narzędzia dostępne na miejscu

 • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem

 • Zakwaterowanie, transport do i z pracy 

 • Opiekę koordynatora projektu

Tig welder plates

Job description:

Welding and installation of turbine components or for geothermal power plants or equipment used in the food industry. Working with material from 1 to 2,5 mm thick, stainless steel. Working with technical documentation.

Key requirements:

 • Minimum 5 years of TIG welding experience

 • Current 141 T BW certification according to ISO 9606-1 standards

 • Ability to read drawings and technical documentation

 • Good knowledge of English

 • Category B driving licence

We offer:

 • Icelandic employment contract

 • Competitive salary

 • Workwear and tools available on site

 • Assistance in the handling of all formalities relating to employment

 • Accommodation and transport to and from work 

 • Assistance of project coordinator

Spawacz Tig blachy

Opis stanowiska:

Spawanie i montaż elementów turbin lub na potrzeby elektrowni geotermalnych lub urządzeń używanych w przemyśle spożywczym. Praca z materiałem o grubości od 1 do 2,5 mm, stal nierdzewna. Praca z dokumentacją techniczną.

Wymagania:

 • Minimum 5 lat doświadczenia  w pracy metodą TIG

 • Aktualny certyfikat 141 T BW zgodnie ze standardami ISO 9606-1

 • Umiejętność czytania rysunków i dokumentacji technicznej

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • Islandzką umowę o pracę 

 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 • Odzież roboczą i narzędzia dostępne na miejscu

 • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem

 • Zakwaterowanie, transport do i z pracy 

 • Opiekę koordynatora projektu

bottom of page