top of page
Mechanic Wrench

Plumbers

Jobs available / Oferty pracy dostępne:

 • Plumber / Hydraulik

Please see the descriptions below / Zobacz opisy poniżej:

Plumber

Job description:

Hydraulic works in new and old residential, public and industrial buildings. Installation and repair of hot and cold water, sanitary, heating, sewerage and water systems.

Key requirements:

 • Relevant vocational, technical secondary education or journeyman qualifications

 • At least 5 years of experience working as a plumber

 • Ability to work with technical documentation

 • Good knowledge of English

 • Category B driving licence

We offer:

 • Icelandic employment contract

 • Competitive salary

 • Workwear and tools available on site

 • Assistance in the handling of all formalities relating to employment

 • Accommodation and transport to and from work 

 • Assistance of project coordinator

Hydraulik

Opis stanowiska:

Prace hydrauliczne w nowych i starych budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Montaż i naprawa systemów wody ciepłej i zimnej, sanitarnych, grzewczych, kanalizacji i p.poż.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe zawodowe, średnie techniczne lub uprawnienia czeladnika.

 • Minimum 5 lat doświadczenia  w pracy na stanowisku hydraulik. 

 • Umiejętność pracy z dokumentacją  techniczną.

 • Dobra znajomość języka angielskiego.

 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Islandzką umowę o pracę 

 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 • Odzież roboczą i narzędzia dostępne na miejscu

 • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem

 • Zakwaterowanie, transport do i z pracy 

 • Opiekę koordynatora projektu

bottom of page