top of page
Mechanic Wrench

Mechanics

Jobs available / Oferty pracy dostępne:

 • Turbine Engine Mechanic / Mechanik Silników Turbinowych

 • Mechanic in Maintenance / Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

 • Ships Mechanic / Mechanik Okrętowy

Please see the descriptions below / Zobacz opisy poniżej:

Turbine Engine Mechanic

Job description:

General maintenance of turbine engines of Fuji and Mitsubishi brands. Overhaul of turbine engines. Maintenance of pumps, shafts, aggregators and other equipment related to drive.

Key requirements:

 • Mechanical vocational education or technical secondary education

 • Minimum 5 years of experience in engine and drivetrain repair and maintenance

 • Ability to work with technical documentation

 • Good knowledge of English

 • Category B driving licence

We offer:

 • Icelandic employment contract

 • Competitive salary

 • Workwear and tools available on site

 • Assistance in the handling of all formalities relating to employment

 • Accommodation and transport to and from work 

 • Assistance of project coordinator

Mechanik Silników Turbinowych

Opis stanowiska:

Naprawa i konserwacja silników turbinowych marek Fuji i Mitsubishi. Przeglądy silników turbinowych. Konserwacja pomp, wałów, agregatorów i innych urządzeń związanych z napędem.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe zawodowe lub średnie techniczne

 • Minimum 5 lat doświadczenia  w naprawach i konserwacji silników i układu napędowego

 • Umiejętność pracy z dokumentacją  techniczną

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • Islandzką umowę o pracę 

 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 • Odzież roboczą i narzędzia dostępne na miejscu

 • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem

 • Zakwaterowanie, transport do i z pracy 

 • Opiekę koordynatora projektu

Mechanic in Maintenance 

Job description:

Diagnosis and removal of breakdowns of machinery, equipment and technical vehicles used in the production plant and wastewater treatment plant. Ongoing maintenance of equipment and vehicles to prevent breakdowns. Periodic inspections of machinery and equipment. Supervision of companies carrying out maintenance work in the plant. Working with technical documentation.

Key requirements:

 • Vocational education or technical secondary education, profile mechanic

 • At least 5 years of experience working in the maintenance department of the production plant in the food industry

 • Ability to work with technical documentation

 • Good knowledge of English

 • Category B driving licence

We offer:

 • Icelandic employment contract

 • Competitive salary

 • Workwear and tools available on site

 • Assistance in the handling of all formalities relating to employment

 • Accommodation and transport to and from work 

 • Assistance of project coordinator

Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

Opis stanowiska:

Diagnoza i usuwanie awarii maszyn, urządzeń i pojazdów technicznych używanych na terenie zakładu produkcyjnego i oczyszczalni ścieków. Bieżąca konserwacja urządzeń i pojazdów zapobiegająca awariom. Przeprowadzanie przeglądów okresowych maszyn i urządzeń. Nadzór nad firmami przeprowadzającymi prace serwisowe w zakładzie. Praca z dokumentacją techniczną.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe zawodowe lub średnie techniczne

 • Minimum 5 lat doświadczenia  pracy w dziale utrzymania ruchu w zakładzie produkcyjnym w branży spożywczej

 • Umiejętność pracy z dokumentacją  techniczną

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • Islandzką umowę o pracę 

 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 • Odzież roboczą i narzędzia dostępne na miejscu

 • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem

 • Zakwaterowanie, transport do i z pracy 

 • Opiekę koordynatora projektu

Ships Mechanic

Job description:

Repair and maintenance of vessel engines in the yard. Engine inspections. Maintenance of pumps, shafts, aggregators and other drive-related equipment.

Key requirements:

 • Mechanical vocational education or technical secondary education

 • Minimum 5 years of experience in engine and drivetrain repair and maintenance in shipyards

 • Ability to work with technical documentation

 • Good knowledge of English

 • Category B driving licence

We offer:

 •  Icelandic employment contract

 • Competitive salary

 • Workwear and tools available on site

 • Assistance in the handling of all formalities relating to employment

 • Accommodation and transport to and from work 

 • Assistance of project coordinator

Mechanik Okrętowy

Opis stanowiska:

Naprawa i konserwacja silników jednostek pływających w stoczni. Przeglądy silników. Konserwacja pomp, wałów, agregatorów i innych urządzeń związanych z napędem.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe zawodowe lub średnie techniczne

 • Minimum 5 lat doświadczenia  w naprawach i konserwacji silników i układu napędowego jednostek pływających

 • Umiejętność pracy z dokumentacją  techniczną

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • Islandzką umowę o pracę 

 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 • Odzież roboczą i narzędzia dostępne na miejscu

 • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem

 • Zakwaterowanie, transport do i z pracy 

 • Opiekę koordynatora projektu

bottom of page