top of page
Mechanic Wrench

Iron workers

Jobs available / Oferty pracy dostępne:

 • Iron Worker / Zbrojarz

Please see the descriptions below / Zobacz opisy poniżej:

Iron Worker

Job description:

Steel fixer works. Operation of equipment used in reinforcement and concrete works in prefabrication.

Key requirements:

 • Minimum 2 years of experience in the profession

 • Ability to bind reinforcing steel

 • Knowledge of English

We offer:

 • Icelandic employment contract

 • Competitive salary

 • Workwear and tools available on site

 • Assistance in the handling of all formalities relating to employment

 • Accommodation and transport to and from work 

 • Assistance of project coordinator

Zbrojarz

Opis stanowiska:

Prace zbrojeniowe. Obsługa urządzeń stosowanych w pracach zbrojeniowych i betoniarskich na prefabrykacji.

Wymagania:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie

 • Umiejętność wiązania stali zbrojeniowej

 • Znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Islandzką umowę o pracę 

 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 • Odzież roboczą i narzędzia dostępne na miejscu

 • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem

 • Zakwaterowanie, transport do i z pracy 

 • Opiekę koordynatora projektu

bottom of page