top of page
Carpenter

Carpenters

Jobs available / Oferty pracy dostępne:

 • Carpenter / Cieśla budowlany

Please see the descriptions below / Zobacz opisy poniżej:

Carpenter

Job description:

Carpentry work related to prefabrication of construction of residential buildings. Installation and dismantling of formwork. Preparation of measurements and orders of required raw materials.

Key requirements:

 • Relevant education 

 • Minimum 5 years of experience working as a carpenter / construction carpenter

 • Knowledge of English

 • Ability to work with technical documentation

We offer:

 • Icelandic employment contract 

 • Competitive salary

 • Workwear and tools available on site

 • Assistance in the handling of all formalities relating to employment

 • Accommodation and transport to and from work 

 • Assistance of project coordinator

Cieśla budowlany

Opis stanowiska:

Prace stolarskie i ciesielskie związane z prefabrykacją elementów do budowy obiektów mieszkalnych. Montaż i demontaż szalunków. Sporządzanie pomiarów i zamówień wymaganych surowców.

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe zawodowe

 • Minimum 5 lat doświadczenia  w pracy na stanowisku cieśla budowlany

 • Mile widziana dobra znajomość języka angielskiego

 • Prawo jazdy kategorii B

Oferujemy:

 • Islandzką umowę o pracę 

 • Konkurencyjne wynagrodzenie

 • Odzież roboczą i narzędzia dostępne na miejscu

 • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem

 • Zakwaterowanie, transport do i z pracy 

 • Opiekę koordynatora projektu

bottom of page